Retro Futbol Magazyn chcąc wspierać wszystkich, którym dobro historii leży na sercu, udziela patronatów medialnych nad wszelkimi przedsięwzięciami związanymi z taką działalnością. 

 

Organizatorzy, którzy są zainteresowani patronatem nad swoimi projektami proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: marketing@rfbl.pl.

Szczegóły współpracy każdorazowo ustalane są indywidualnie.

 

Dotychczas swoim patronatem objęliśmy: