redaktor naczelny: DAMIAN BEDNARZ
GRZEGORZ IGNATOWSKI

z-ca redaktora naczelnego: BARTŁOMIEJ MATULEWICZ
szef działu statystycznego: MARIUSZ CHODAŁA

autorzy tekstów:
JAKUB BARANKIEWICZ
MICHAŁ BOROWY
BARTOSZ DWERNICKI
KUBA GODLEWSKI
DARIUSZ GOŚCIŃSKI
PATRYK IDASIAK
GRZEGORZ IGNATOWSKI
KAMIL KIJANKA
PAWEŁ KLAMA
BARTŁOMIEJ KRAWCZYK
PATRYK MALIŃSKI
JAKUB MIEŻEJEWSKI
MARIUSZ MOŃSKI
MARIUSZ ZIĘBA

redakcja statystyki: 
PRZEMYSŁAW FISIAK
TOMASZ GALAS
RAFAŁ PAWLETA
MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI
HUBERT WALKO