1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
  2. Administratorem Twoich danych osobowych jest portal RetroFutbol.pl.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin witryny retrofutbol.pl
  4. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez portal Retro Futbol, w celu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest odwiedzanie tej strony. Odbiorcami danych są Google Analytics. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych, natychmiast opuść tę stronę! 
  5. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook.
    W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adesem: kontakt@rfbl.pl.